Söderslättspartiet kallar alla medlemmar till medlemsmöte torsdagen den 19 maj 2016 kl 18:30 på Best Western Hotel Hansa, Corfitz Beck-Friisgatan i Trelleborg. Före mötet kommer kommundirektören Fredrik Geijer att lämna kort information om sina tankar på Trelleborgs framtid.   Dagordning: Medlemsmötet öppnas Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare Fråga om mötet behörigen […]

Söderslättspartiet kallar alla medlemmar till årsmöte torsdagen 17 mars 2016 kl. 18.00 på Best Western Hotel  Hansa, Corftiz Beck-Friisgatan i Trelleborg Dagordning. 1 Årsmötet öppnas. 2 Val av   mötesordförande,sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare. 3 Fråga om mötet behörigen utlysts. 4 Fastställande av dagordning. 5 Styrelsens verksamhetberättelse. 6 Kassarapport och revisionsberättelse. 7 Fråga om […]

Vid medlemsmötet den 13/2 beslutas att SÖS inte accepterar infartsutredningen i sin nuvarande form. Vid medlemsmötet den 13/2 presenterade kommunens kvalitetschef, Mattias Wikner, infartsutredningen. SÖS represenstant i utredningen, Christian Ottergren, föredrog de invändningar han haft under arbetets gång och visade på att detta inte beaktats i slutversionen. Med denna information beslutar mötet att SÖS inte […]

INBJUDAN till medlemsmöte med Söderslättspartiet  Söderslättspartiet inbjuder alla medlemmar till möte lördagen 13 februari kl. 10.00 Plats: Grönby församlingshem ( från Anderslöv kör österut på väg 101. sväng norrut  mot Norra Grönby, efter kyrkogården vägskylt: Församlingshem) Program: Infartsberedningens slutrapport, föredragare:Trelleborgs kommuns Kvalitetschef Mattias Wikner. http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2016/januari/utredning-over-ny-infart-till-hamnen-klar/   Frågor och diskussion.   Val av Söderslättspartiets representanter i […]

Västlig hamninfart som klarar både hamnens behov, sparar åkermark, ger boende på väster bättre miljö och inte minst skapar förutsättningar för ett levande city kopplat till hamnen. Se här bilder för SÖS idéskiss som är ett intressant alternativ i fortsatta diskussioner kring fördjupad översiktsplan. Klicka på bilderna så kan du se dom i större format. […]